Helping to Improve Spaces

District-E wordt de nieuwe toegangspoort van de stad, de meeste inwoners en bezoekers van Eindhoven zullen hier gebruik van gaan maken. Het is daarom belangrijk om al met placemaking te starten tijdens de herontwikkeling van dit gebied. Deze ontwikkelfase geeft allerlei mogelijkheden tot het ontplooien van nieuwe initiatieven, plus: om op de lange termijn een levendige en representatieve plek te worden voor Eindhoven en haar inwoners, moet de kiem nu gelegd worden. We gebruiken de basisprincipes van placemaking (zoals hierboven beschreven) om de behoeften voor deze specifieke plek beter te kunnen begrijpen. We zien onze eigen rol in het proces als die van een veelpotige redactie: om het allemaal mogelijk te maken zullen wij zowel initiëren, faciliteren, selecteren, organiseren als communiceren.

Over ons

Margriet Craens

Margriet Craens (Eersel, 1988) woont en werkt in Eindhoven. Na haar studie Nederlandse literatuur in Amsterdam en Beeldende kunst in ‘s Hertogenbosch, werkt ze nu op het gebied van kunst, design, eten en tekst. De afgelopen jaren nam ze deel aan verschillende tentoonstellingen in Nederland, Thailand, Duitsland en de VS.

Margriet is een van de initiatiefnemers van culturele hotspot en restaurant Wall Street (tot voor kort aan het Stadhuisplein in Eindhoven). Wall Street is opgestart als een onderzoek naar zowel financiële als persoonlijke waarde. Het heeft daarbij ook als platform gediend voor verschillende andere Eindhovense initiatieven.

Bernhard Lenger

Bernhard Lenger (Oostenrijk, 1991) studeerde Mechanical engineering en Industrieel Ontwerp in Ferlach, Oostenrijk en aan Design Academy Eindhoven. Hij is in Eindhoven blijven wonen en heeft daar In 2016 Studio Bernhard Lenger opgericht. Zijn studio richt zich op social design en communicatie design, waarbij hij complexe maatschappelijke onderwerpen grijpbaar maakt door tools en campagnes te ontwerpen die maatschappelijke impact hebben.

Studio Bernhard Lenger werkt zowel op lokaal, regionaal als globaal niveau aan projecten. Dit varieert van het ondersteunen van jongerenwerkers in Eindhoven tot innovatie op het gebied van het Nederlandse systeem voor gezondheid en onderwijs voor de jeugd tot het creëren van onderzoekstools voor ethische programmering en internationale samenwerkingen op het gebied van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting in Colombia, Nicaragua, Chili en Burundi. Studio Bernhard Lenger werkt daarvoor samen met Foundation We Are en Justice&Peace.